معنی و ترجمه کلمه راه آهن مرتفع و پیچ و خم دار تفریحگاه هاى کودکان و غیره به انگلیسی راه آهن مرتفع و پیچ و خم دار تفریحگاه هاى کودکان و غیره یعنی چه

راه آهن مرتفع و پیچ و خم دار تفریحگاه هاى کودکان و غیره

roller coaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها