معنی و ترجمه کلمه راه رفتن در خواب به انگلیسی راه رفتن در خواب یعنی چه

راه رفتن در خواب

noctambulation
noctambulism
somnambulation
somnambulism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها