معنی و ترجمه کلمه راه رونده با بدنى راست و عمودى به انگلیسی راه رونده با بدنى راست و عمودى یعنی چه

راه رونده با بدنى راست و عمودى

orthograde

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها