معنی و ترجمه کلمه راه رونده روى کف پا به انگلیسی راه رونده روى کف پا یعنی چه

راه رونده روى کف پا

plantigrade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها