معنی و ترجمه کلمه راه رونده به انگلیسی راه رونده یعنی چه

راه رونده

gressorial
peripatetic
walk
walker
walking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها