معنی و ترجمه کلمه راه ها یا خطوط بر جسته به انگلیسی راه ها یا خطوط بر جسته یعنی چه

راه ها یا خطوط بر جسته

ribbing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها