معنی و ترجمه کلمه راه هوایى پرندگان مهاجر به انگلیسی راه هوایى پرندگان مهاجر یعنی چه

راه هوایى پرندگان مهاجر

flyway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها