معنی و ترجمه کلمه راى بطریق حکمیت به انگلیسی راى بطریق حکمیت یعنی چه

راى بطریق حکمیت

arbitration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها