معنی و ترجمه کلمه راى منفى به انگلیسی راى منفى یعنی چه

راى منفى

nay
non placet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها