معنی و ترجمه کلمه راى به انگلیسی راى یعنی چه

راى

award
dictum
discretion
judgement
judgment
opinion
poll
sentence
suffrage
verdict
vote

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها