معنی و ترجمه کلمه رایگان به انگلیسی رایگان یعنی چه

رایگان

free
gratis
gratuitous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها