معنی و ترجمه کلمه رباط به انگلیسی رباط یعنی چه

رباط

ligament
ligature
sinew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها