معنی و ترجمه کلمه رباینده به انگلیسی رباینده یعنی چه

رباینده

abstractive
raptor
snapper
snatcher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها