معنی و ترجمه کلمه ربا خوار به انگلیسی ربا خوار یعنی چه

ربا خوار

usurer
usurious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها