معنی و ترجمه کلمه ربح مرکب به انگلیسی ربح مرکب یعنی چه

ربح مرکب

compound interest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها