معنی و ترجمه کلمه ربع دایره به انگلیسی ربع دایره یعنی چه

ربع دایره

airt
quadrant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها