معنی و ترجمه کلمه ربع قدامى خارجى بدن یا لاشه حیوانات به انگلیسی ربع قدامى خارجى بدن یا لاشه حیوانات یعنی چه

ربع قدامى خارجى بدن یا لاشه حیوانات

forequarter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها