معنی و ترجمه کلمه ربع کاغذى به انگلیسی ربع کاغذى یعنی چه

ربع کاغذى

quarto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها