معنی و ترجمه کلمه ربودن به انگلیسی ربودن یعنی چه

ربودن

abduct
abstract
bag
betake
despoil
get
glom
grab
hent
hook
purloin
ravish
reave
rob
seize
snatch
steal
subduct
usurp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها