معنی و ترجمه کلمه ربکا زوجه اسحق به انگلیسی ربکا زوجه اسحق یعنی چه

ربکا زوجه اسحق

rebecca
rebekah

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها