معنی و ترجمه کلمه رجحان به انگلیسی رجحان یعنی چه

رجحان

distinction
excellence
predilection
predominance
predominancy
preference
preminence
privilege

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها