معنی و ترجمه کلمه رجز خوانى به انگلیسی رجز خوانى یعنی چه

رجز خوانى

flyting
gage
harangue
war cry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها