معنی و ترجمه کلمه رجل سیاسى به انگلیسی رجل سیاسى یعنی چه

رجل سیاسى

diplomat
statesman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها