معنی و ترجمه کلمه رحم به انگلیسی رحم یعنی چه

رحم

clemency
compassion
compunction
lenity
matrix
mercy
pity
ruth
uterus
venter
womb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها