معنی و ترجمه کلمه رخسار به انگلیسی رخسار یعنی چه

رخسار

face
visage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها