معنی و ترجمه کلمه رخسار به انگلیسی رخسار یعنی چه

رخسار

face
visage


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها