معنی و ترجمه کلمه رخصت عبور به انگلیسی رخصت عبور یعنی چه

رخصت عبور

safe conduct

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها