معنی و ترجمه کلمه رخ دهنده دومرتبه در هفته به انگلیسی رخ دهنده دومرتبه در هفته یعنی چه

رخ دهنده دومرتبه در هفته

semiweekly
sempiternal

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها