معنی و ترجمه کلمه رده بندى کردن به انگلیسی رده بندى کردن یعنی چه

رده بندى کردن

categorize
classify
subsume
systematization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها