معنی و ترجمه کلمه رده به انگلیسی رده یعنی چه

رده

category
class
classis
echellon
echelon
regimen
series
tier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها