معنی و ترجمه کلمه ردیابى گزیده به انگلیسی ردیابى گزیده یعنی چه

ردیابى گزیده

selective trace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها