معنی و ترجمه کلمه ردیف درخت به انگلیسی ردیف درخت یعنی چه

ردیف درخت

colonnade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها