معنی و ترجمه کلمه رد از روى قیاس و صغرى و کبرى به انگلیسی رد از روى قیاس و صغرى و کبرى یعنی چه

رد از روى قیاس و صغرى و کبرى

elenchus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها