معنی و ترجمه کلمه رد نکردنى به انگلیسی رد نکردنى یعنی چه

رد نکردنى

irrecusable
irrefragable
unquestionable
unquestioning

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها