معنی و ترجمه کلمه رد و بدل کننده شعبه اى به انگلیسی رد و بدل کننده شعبه اى یعنی چه

رد و بدل کننده شعبه اى

branch exchange

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها