معنی و ترجمه کلمه رد پاى کسى را گرفتن به انگلیسی رد پاى کسى را گرفتن یعنی چه

رد پاى کسى را گرفتن

shadow
sleuth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها