معنی و ترجمه کلمه رد پا به انگلیسی رد پا یعنی چه

رد پا

footmark
footstep
run
runway
spoor
swath
swathe
trace
track
vestige
vestigial
wake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها