معنی و ترجمه کلمه رد کردن توپ به انگلیسی رد کردن توپ یعنی چه

رد کردن توپ

hand off

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها