معنی و ترجمه کلمه رد کننده به انگلیسی رد کننده یعنی چه

رد کننده

noncommittal
rebutter
refuser
repudiationist
spurner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها