معنی و ترجمه کلمه رد به انگلیسی رد یعنی چه

رد

abnegation
contestation
contradiction
denial
disapprobation
disavow
disavowal
disproof
exception
rebuff
rebuttal
refusal
rejection
repulse
trace
veto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها