معنی و ترجمه کلمه رذالت به انگلیسی رذالت یعنی چه

رذالت

blackguardism
knavery
rascality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها