معنی و ترجمه کلمه رزم آرایى به انگلیسی رزم آرایى یعنی چه

رزم آرایى

strategy
tactics


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها