معنی و ترجمه کلمه رسانایى به انگلیسی رسانایى یعنی چه

رسانایى

conductance
conduction
conductivity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها