معنی و ترجمه کلمه رسانه به انگلیسی رسانه یعنی چه

رسانه

medium
vehicle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها