معنی و ترجمه کلمه رسته بندى به انگلیسی رسته بندى یعنی چه

رسته بندى

categorization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها