معنی و ترجمه کلمه رستورانى که غذاهاى مختصر و آماده دارد به انگلیسی رستورانى که غذاهاى مختصر و آماده دارد یعنی چه

رستورانى که غذاهاى مختصر و آماده دارد

lunchroom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها