معنی و ترجمه کلمه رستورانى که مشتریها براى خودشان غذا مى برند به انگلیسی رستورانى که مشتریها براى خودشان غذا مى برند یعنی چه

رستورانى که مشتریها براى خودشان غذا مى برند

cafeteria

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها