معنی و ترجمه کلمه رستگارى بخش به انگلیسی رستگارى بخش یعنی چه

رستگارى بخش

redemptive
redemptory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها