معنی و ترجمه کلمه رسما سئوال کردن به انگلیسی رسما سئوال کردن یعنی چه

رسما سئوال کردن

interpellate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها