معنی و ترجمه کلمه رسمى سازى به انگلیسی رسمى سازى یعنی چه

رسمى سازى

formalization

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها