معنی و ترجمه کلمه رسمى و تشریفاتى کردن به انگلیسی رسمى و تشریفاتى کردن یعنی چه

رسمى و تشریفاتى کردن

ritualize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها